Grönyteskötsel

Gräsytor och buskage i Rosendals trädgård

Gatu- och parkenheten sköter om de grönytor som ligger på allmän platsmark. Det rör sig om gräsytor, buskage, häckar och rabatter. Den mest hektiska perioden för grönyteskötsel är under vår och sommar, då växterna, och även ogräset, har sin tillväxtperiod. 

Det finns cirka 1 100 000 kvadratmeter gräs och cirka 50 000 kvadratmeter buskage, häckar och rabatter att sköta, fördelat på sju orter. Till dessa uppgifter har gatu- och parkenheten en bemanning på 10 personer under sommarhalvåret.

  • Publicerat: 2014-07-24 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?