Parker

Fritidsaktiviteter

Park

I kommunen finns många parker som är värda ett besök. Här kan du läsa mer om våra parker.

 • Badhusparken

  På våren skimrar det till lite extra i centrala Asarum. Då blommar magnolior och japanska körsbär i Badhusparken, en pärla bland kommunens parker....

  Badhusparken
 • Biblioteksparken

  På östra piren, precis vid havet, ligger Biblioteksparken. Träd samsas med skulpturen Mandala i en stor gräsyta. Syrener och rosor får parken att...

  Biblioteksparken
 • Hamnparken

  Hamnparken består av två delar. Närmast Näsviken har parken en formell del med en stor gräsyta, omgärdad av ros- och perennplanteringar. Den här...

  Hamnparken
 • Kungsparken

  Kungsparken, som ligger i centrala Mörrum, stod klar 1992. I mitten av parken finns statyn Treklang av Jonny Martinsson, som representerar bygdens...

  Kungsparken
 • Körmölleplan

  Körmölleplan är en av kommunens äldsta parker, anlagd som park till den gamla järnvägsstationen i början av 1900-talet. Det syns på de gamla träden...

  Körmölleplan
 • Mieåparken

  Mieåparken är ett grönstråk längs Mieån mellan Wienerbron i söder och Teaterbron i norr. På en gångväg kan man röra sig längs vattnet genom hela...

  Mieåparken
 • Offerkällan

  Offerkällan sägs vara en hednisk offerplats, där källans vatten har helande krafter. Den förlorade sin status vid reformationen, men efter att Karl...

  Offerkällan
 • Perennagården

  Perennagården anlades under 1930-talet som ett beredskapsarbete, och fick sitt namn av de stora rabatter med perenner som fanns här då. Idag är det...

  Perennagården
 • Rosendals trädgård

  Rosendals trädgård är en rest av en parkanläggning som tillhört Rosendals gård. Idag återstår en höjd med ett sexkantigt lusthus högst upp. Flera...

  Rosendals trädgård
 • Rosengården

  Rosengården anlades under 1920-talet som en entré till Väggaskolan. Idag räknas parken till kommunens främsta finpark. Parken erbjuder ett rikt utb...

  Rosengården
 • Storgatans fickpark

  En fickpark är en liten park med mycket innehåll. Det sammanfattar den lilla parken vid Storgatan bra. Här finns ovanliga träd och buskar, t.ex....

  Storgatans fickpark
 • Surbrunnsparken

  Kommunens populäraste lekplats ligger i Surbrunnsparken. Så känner vi parken idag, men faktum är att det varit en populär plats så långt tillbaka s...

  Surbrunnsparken
 • Svängstaparken

  Svängstaparken ligger längs med Mörrumsån i centrala Svängsta. Platsens ursprungliga natur har förstärkts med exotiska sorter av exempelvis tall, e...

  Svängstaparken
 • Teaterparken

  Här låg tidigare Karlshamns gamla teater, och parken fungerade som trädgård till den. Här har funnits bland annat servering och terrasser ut över å...

  Teaterparken
 • Vattentorget

  Som namnet säger har här funnits en av Karlshamns offentliga brunnar. Idag fungerar Vattentorget som kvarterspark och är den enda parken väster om...

  Vattentorget
 • Väggaparken

  Väggaparken, som är en naturpark vid havet, är Karlshamns mest frekventerade grönområde. Genom parken går flera promenadstråk och motionsslingor,...

  Väggaparken
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?