Småbåtshamnar i Karlshamns kommun

I Karlshamns kommun finns 12 småbåtshamnar och brygganläggningar. Fritid ansvarar för gästhamnen, ca 1700 båtplatser, ca 800 uppläggningsplatser och förvaringsplatser för  ca 300 master. Inom de större småbåtshamnarna finns serviceinrättningar såsom WC, HWC och dusch.

I samtliga hamnar finns möjlighet att lämna avfall som samlats under sjöturen. Följ anvisningar på skyltar i respektive hamn.

Antal placerade i båtplatskö: 145 sökande till samtliga hamnar 2018-01-16

Rampdata    
Hamn Vägga Svanevik Stärnö Matvik
         
Lutning i grader 9 8 7 5
Bredd på båt som kan sjösättas 4,0 m 4,5 m 4,0 m 4,0 m
Hårdgjord/material Ja/betong Ja/betong Ja/betong Ja/betong
Längd under vatten Ca 4,0 m Ca 4,0 m Ca 5,0 m Ca 4,0 m


Bokningar och upplysning om båtplatser:
Hamnfogden tel. 0454-810 00 (säkrast eftermiddag)
Adress: Rådhuset, 374 81 Karlshamn
E-post: smabatshamnar@karlshamn.se

Här kan du hämta hem:
Välkommen till Karlshamns småbåtshamnar, Hamnordning
Blankett för Ansökan om båtplats 
Köregler
Regler för nyttjande av uppläggningsplatser
Allmänna avtalsvillkor
Prislista 

Foton och illustrationer:
Äldre foton: Albert Malmros bildarkiv, vilket nu förvaltas av Nils Malmros. Copyright Nils Malmros
Nya foton: Copyright Fritidskontoret, Copyright Jonny Johansson
Flygfoton:Bergslagsbild AB, Copyright Fritidskontoret
Illustrationer: Gillis Hiller, Copyright Fritidskontoret

Övriga småbåtshamnar:
Ca 150 båtplatser finns av varierande utförande i Köpegårda, Näsviken och Mieån. Gästhamnen i innerhamnen. 


Så här kan en avfallsstation se ut som finns i de större småbåtshamnarna.

I våra hamnar, skärgård och stränder är vi måna om miljön!
Bland annat innebär det att vi är rädda om naturen på alla sätt. Hittills har vi haft rena, badvänliga stränder. Vi har skogar och ängar som det är ett nöje att ströva i, en artrik flora och fauna och en skärgård med stora kolonier av häckande fåglar. Vi har förmånen att vistas på många vackra öar med naturhamnar lämpliga för övernattning. Självklart känner vi alla, både bofasta och gäster, samma ansvar för naturen och tar hänsyn till varandra.

Detta innebär att:

  • Vi inte lämnar kvar matrester, glas, fimpar eller annat skräp på stränderna, i skärgården eller i skogen.
  • Vi inte släpper ut olja eller andra föroreningar i hav och vattendrag
  • Vi inte stör häckande fåglar och andra djur med hundar eller bullrande motorer
  • Vi inte eldar direkt på klipphällen och inte lämnar en eld utan att den är ordentligt släckt
  • Vi inte beträder vissa öar och skär under tiden (se sjökort)
  • Publicerat: 2018-01-16 av jonny.johansson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?