Foto: Annette Sandberg

Förändringar i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

2018-01-11 | Upplev
Styrelsen för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag har beslutat om ett antal förändringar i föreningens uppdrag och organisation.

Förändringarna är en följd av en utvärdering av verksamheten som på styrelsens uppdrag gjorts av konsultföretaget Ernst & Young.

Det har gått fem år sedan FN-organet Unescos utsåg biosfärområdet Blekinge Arkipelag och den ideella föreningen bildades. Om ytterligare fem år ska en 10-årsutvärdering (Periodic Review) göras på uppdrag av Unesco. 

Styrelsen har därför genomfört en utvärdering av föreningens verksamhet som redovisar hur resultaten har uppnåtts utifrån de mål som angavs i ansökan och som också lämnar rekommendationer för hur verksamheten ska bedrivas de kommande fem åren.

Föreningens inriktning framåt

Styrelsen har diskuterat utvärderingsrapporten ingående och har bland annat beslutat att:• ytterligare förtydliga biosfärområdets lokala förankring och aktiviteter• arbeta fram en tydlig verksamhetsplan som bygger på Lima Action Plan och Agenda 2030 • tydliggöra organisation och roller inom verksamheten• avveckla det fristående biosfärkontoret och istället köpa in kompetens och resurser från Ronneby kommun.

Styrelsen vill med detta säkerställa Biosfärområde Blekinge Arkipelags långsiktiga hållbarhet och utveckling i förhållande till de krav som ställs från Unesco för att fortsatt bedriva en biosfärverksamhet. Biosfärområde Blekinge Arkipelag ska också vara en gemensam arena för samverkan i olika avseenden mellan huvudmännen.

Bakgrund

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling som utses av Unescos MAB (Man And Biosphere)-program. Syftet är att skapa balans mellan människa och miljö där utveckling, natur- och kulturvård ska samspela och utvecklas. Områdena formas efter lokala förutsättningar och ska baseras på lokal delaktighet.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades den 30 juni 2011 och omfattar kusten och skärgården i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner. Den ideella föreningen med samma namn ansvarar för arbetet inom biosfärområdet.

Styrelsen består av:

 • Carl-Martin Lanér, ordförande, Karlskrona kommun                            
 • Mattias Holmquist, vice ordförande, Mörrums Kronolaxfisket
 • Bodil Frigren Ericsson, Hällaryds Skärgårdsförening                            
 • Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad AB
 • Marco Gustavsson (C), Karlshamns kommun             
 • Bo Johansson (S), Ronneby kommun
 • Magnus Larsson (C), Karlskrona kommun                 
 • Louise Lindén, Live Green Production
 • Lena Stävmo, Länsstyrelsen Blekinge                        

 

För mer information om Biosfärområde Blekinge arkipelag, läs här.

 • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
 • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?