Gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn

Foto: Therese Willstedt VD Regionteatern Kronoberg Blekinge, Kulturnämndens ordförande Lena Sandgren (S) och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S). FOTO: Annette Sandberg

Gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn

2018-08-03 | Upplev
Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Karlshamns kommun har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av ett producerande scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna i Karlshamn och att gemensamt utveckla musik, dans och teaterverksamheten.

Region Blekinge-Kronobergs ambition, tillsammans med Region Blekinge, har varit att finna en kommun i Blekinge som är villig att samarbeta för att skapa bättre förutsättningar för dans och tillsammans med dem etablera en dansscen av hög kvalitet i Blekinge. Valet har fallit på Karlshamns kommun och Lokstallarna som anses har rätt förutsättningar för att kunna husera en kvalitativ dansscen.

− Som kulturarbetare är det fantastiskt att få möjlighet att samarbeta med politiker som vill satsa på kulturen. Lokstallarna har perfekta förutsättningar för att utveckla ett scenkonsthus, säger Therese Willstedt, vd på Region Blekinge-Kronoberg.

För Karlshamns kommun är satsningen ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen av högkvalitativa kulturevenemang. Lokstallarna i Karlshamn ska vara en inspirerande plats där arrangörsskapet inom scenkonsten utvecklas och ökar tillgängligheten till en kvalitativ dansscen.

− Vi har allt att vinna på detta. Satsningen kommer att gynna det lokala kulturlivet genom ett ökat samarbetet mellan Region Blekinge-Kronoberg och våra befintliga föreningar. De professionella kulturskaparnas möjligheter att verka och utvecklas i Blekinge och främjandet av barn och ungas möte med scenkonsten kommer att stärkas, säger Lena Sandgren (S), ordförande i Kulturnämnden.

Satsningen bidrar även till de nationella kulturpolitiska målen där scenkonsten är en viktig del för att utveckla kulturen som dynamisk, utmanande och kreativ.

Utgångspunkten för samarbetet är att Regionteatern Blekinge Kronoberg ska skapa ett levande och producerande scenkonsthus, i samverkan med övriga verksamheter i Lokstallarna i Karlshamn.

  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg flyttar delar av sin producerande verksamhet från Växjö till Karlshamn.
  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg har primär tillgång till den stora scenen och smedjan i Lokstallarna samt egen tillgång till utrymmen för kontor, verkstad och loger.
  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg ansvarar för att lokalerna som de förfogar över blir tillgängliga och används av andra aktörer när Regionteatern inte nyttjar dem. Stor hänsyn tas till befintliga hyresgäster.
  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg kommer att stödja och vara behjälplig i utvecklingen av dans, teater och musik i Karlshamns Kommun med särskilt fokus på barn och unga.
  • Renoveringen av Lokstallarna planeras och genomförs i nära samarbete mellan Karlshamns Kommun, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och övriga verksamheter i lokstallarna för att säkerställa att lokalerna blir funktionsdugliga för verksamheternas ändamål.
  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?