Foto: Leila Rudelius. Bildtext: Fritidskonsulent Sara Widesjö lämnar över nattvandringens stafettpinne till trygghetssamordnare Anna Sunnetoft.

Allmänheten bjuds in att nattvandra

2019-01-26 | Upplev
För att få fart på trygghetsarbetet i kommunen välkomnas nu även allmänheten till nattvandringen. Den 26 februari bjuder kommunen in alla intresserade in till ett informationsmöte där polisen och stiftelsen nattvandring.nu medverkar.

Trots att de senaste trygghetsmätningarna visar att Karlshamnarna upplever sig allt tryggare vill kommunen fortsätta det förebyggande arbetet med att låta vuxna patrullera på stan, främst kvällar och nätter. 

– Det är viktigt att engagera allmänheten i det trygghets- och drogförebyggande arbetet. Det handlar om våra barns framtid, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg.

Kommunen började engagera föreningar till sina nattvandringar för tre år sedan.

– Första året var det ett stort intresse bland våra föreningar, ett intresse som sedan tyvärr succesivt avtagit. Föreningarna tycker att det tar för mycket tid och att det är svårt att få folk att ställa upp, säger Sara Widesjö, fritidskonsulent.

Nattvandring på de engagerades villkor

För att få en nystart på nattvandringen har kommunen därför tagit till ett nytt grepp. Nu ska även vuxna som inte tillhör någon förening kunna ge sig ut på stan för att skapa trygghet.

– Vi har även tagit bort kravet på att det måste vara två grupper med två personer i varje grupp för att kunna ge sig ut på stan. Nu räcker det att man är två personer som vandrar ihop. Allmänheten kan även välja vilka tider de vill vandra på istället för föreningarna som förbinder sig till att vandra mellan klockan 18 till 24. Varje timme är värdefull, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg.

Föreningar får fortsatt ersättning

Föreningar som väljer att ställa upp på nattvandringen kommer även fortsättningsvis att få ett bidrag på 1500 kronor per vandring. För allmänheten gäller ett ideellt engagemang.


Bildtext: Under en presskonferens berättade Jenny Andersson, folkhälsostrateg, Sara Widesjö, fritidskonsulent, Anna Sunnetoft, trygghetssamordnare och Annika Westerlund, ordförande BRÅ, om det omtag som kommunen nu tar kring trygghetsarbetet och främst nattvandringen. 

Nu är nattvandringen organiserad under Brottsförebyggande rådet, som är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen, istället för att ligga under fritidsnämnden.

– Vi tar ett omtag om hela trygghetsarbetet och hoppas nu få fler invånare att engagera sig för att få ett ännu tryggare Karlshamn, säger trygghetssamordnare Anna Sunnetoft.

Drogfria vuxna sökes

Det enda som krävs för att man ska kunna vara aktuell för att bli nattvandrare – eller trygghetsvandrare som troligen kommer välja att kalla det framöver – är att man ska vara nykter, drogfri och över 18 år.

Alla intresserade – föreningar som allmänhet – bjuds nu in till ett informationsmöte på Rådhuset, tisdagen den 26 februari klockan 18.00.

Anmälan sker till: anna.sunnetoft@karlshamn.se eller 0454-810 43 senast den 21 februari.

Välkomna!

Läs mer om nattvandring på webbsidan nattvandring.nu.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?