Foto: Linnéa Persson

Nya rutiner för nedtagning av träd i den bostadsnära skogen

2017-03-09 | Bo
Gatu-och parkenheten har nya rutiner för hur vi behandlar önskemål om nedtagning av träd på kommunal mark i anslutning till bostäder.

Karlshamns kommun har ett skogsinnehav på cirka 1800 hektar. 4,5 mil av dessa gränsar till bostäder, det innebär att vi får en del synpunkter från kommuninvånare som vill ha ner träd som står på kommunal mark intill deras fastighet.

Skälen till varför man önskar att träd eller buskar intill sin fastighet ska tas ned kan vara olika. För att önskemål om nedtagning av träd ska behandlas på ett systematiskt sätt av Gatu-och parkenheten så har vi tagit fram ett dokument till de invånare som vill veta mer om vad vi tar hänsyn till när vi tar ner träd och ett dokument som ska fyllas i för ansökan om trädfällning.

En grön utemiljö är enligt många studier viktiga för människors välbefinnande. Träd är också viktiga för många arter. Att skapa gynnsamma miljöer för många arter är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är framförallt äldre träd och döda eller döende träd som utgör viktiga miljöer för många insekter och fåglar, träd av denna karaktär avverkar vi enbart om de är farliga. Behöver de avverkas så försöker vi att lämna kvar dem i närområdet och skapa faunadepåer. En faunadepå är en hög där vi lägger träd och grenar som får ligga kvar på platsen och som efterhand bryts ner och blir död ved i olika stadier. Dessa högar blir ofta hem åt många insekter och fåglar.

Dokumenten hittar du till höger på sidan.

  • Författare: sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trädfällning bostadsnära skog
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?