Feriearbete

Ferieplatser för ungdomar i åldern 17-18 år

Ansökningstiden för 2018 års ferieplatser har nu gått ut!

Ni som sökt ferieplats kommer att få besked under april/maj om ni fått någon plats.

Kommunen anordnar varje sommar ferieplatser för ungdomar 17-18 år. Ferieplats kan sökas av ungdomar i åldern 17-18 år (ej fyllda 19 år), som bor och är folkbokförda i Karlshamns kommun och som inte haft någon ferieplats genom kommunen tidigare. Uttagning sker genom lottning.

Prova på ett yrke under tre sommarveckor

Som feriearbetare får du möjlighet att prova på ett yrke inom till exempel äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri, kök, park under tre veckor. Det är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom kommunens olika verksamhetsområden. Du ersätter ingen annan personal och du får handledning till de uppgifter du ska utföra. 

Ferieplatser inom omsorgsförvaltningen

Kommunen erbjuder också ferieplatser inom omsorgsförvaltningen till ungdomar i åldern 16-18 år som går vård- och omsorgsprogrammet eller som har det som första­handsval till gymnasiet i höst.

Sommarjobba som dansare

Utöver de kommunala ferieplatserna finns det 2 platser i projektet Sommardans Blekinge 2018 som ger dansintresserade, nybörjare som erfarna, möjlighet att sommarjobba som dansare.

Sommarjobba med tobaksförebyggande arbete

Karlshamns kommun erbjuder 4 ungdomar feriearbete om tobaksförebyggande arbete i sommar. 

Arbetet utgår från tobakskonventionen och syftet med arbetet är att skapa delaktighet för ungdomar i det tobaksförebyggande arbetet samt upprätta metoder för kunskapsspridning i tobaksfrågan. Sommarjobbet är en del i ett större projekt som heter Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU).

Projekt - Förändra normer!

Arbetsmarknaden är uppdelad i Blekinge – med bland annat fler kvinnor inom vård, omsorg, sociala tjänster och utbildning och fler män inom bygg, tillverkning och transport. Något som även syns i val till gymnasiet. Hur kan vi bryta de här mönstren?

Karlshamns kommun erbjuder 4-6 ungdomar feriearbete för att göra ett kommunikationsprojekt som riktar sig till högstadieelever om att välja program till gymnasiet. Vad vet du nu om ditt gymnasieval som hade varit bra att veta när du skulle välja till gymnasiet? Hur hade du velat få reda på det du behövde veta? Hur kan vi jobba för att bredda tankesätt och se nya möjligheter för att bryta rådande mönster?

 

  • Publicerat: 2018-03-13 av maria.appert@karlshamn.se
  • Etiketter: sommarjobb,feriejobb
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?