Arbetsmarknadsprojekt

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar ständigt med att anpassa och utveckla verksamheten efter skiftande behov. Detta sker ofta i projektform i samverkan med andra verksamheter och myndigheter. 

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

 • Utveckling - Datorteksverksamheten
 • Lokverkstan - projekt för ungdomar med särskilda behov
 • EU-projekt Datorteket - långtidsarbetslösa med praktik inom privata sektorn
 • Arbetscentrum Pilen - ett projekt för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som drivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och psykiatrin.
 • Projekt Arbetsporten (2008-2010): ett ESF-delfinansierat samverkansprojekt mellan Handikappomsorgen, Försörjningsenheten, Gymnasiesärskolan och Gymnasieskolan i Karlshamns kommun, Habiliteringen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samhall AB. Projektets huvudsyfte var att förbättra myndighetssamverkan för målgruppen unga vuxna 16-29 år med neuropsykiatrisk diagnos (Asperger, AD-HD, m.fl) och/eller lindrigare begåvningshandikapp. Deltagare i projektet har i första hand varit de som trots reguljära insatser från samhället inte förväntats eller lyckats få eller behålla ett arbete, men som bedömts ha en arbetsförmåga.
 • Projektet Finsam: Förrehabilitering/arbetsträning för unga vuxna 18-30 år.
 • Jobbinvestering - Ett ESF-finansierat partnerskapsprojekt med Kävlinge kommun som projektägare och Karlshamns, Trelleborgs, Bjuvs och Landskrona kommuner som partner.
 • KOMPETENSARE 2.0 - Ett ESF-projekt som Karlshamns Kommun drivit tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunerna i Bromölla och Olofström. Det riktade sig till ungdomar mellan 16-29 år där målet är att 60 procent av deltagarna, efter certifiering, ska ha fått arbete, börjat studera eller startat eget. Projektet pågick mellan mars 2012 och juni 2014.
 • Projektet Navigatorporten - Ett projekt för unga 16-29 år med kognitiva och/eller kommunikationsrelaterade begränsningar.
 • På spåret - Förrehabilitering/arbetsträning för unga vuxna 18-30 år.
 • Publicerat: 2016-03-18 av niklas.lindberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?