Lovfritidshem

Utbildningsförvaltningen erbjuder lovfritidshem från och med sommaren 2016 (enligt beslut i BUS-nämnden 160216 BUS§25)

Behovet av lovfritidsplats anmäls på särskilt framtagen blankett Ansökan om lovfritidsplats och skall vara utbildningsförvaltningen tillhanda fyra veckor i förväg. Ny ansökan lämnas inför varje tillfälle.

Om behovet av lovfritidsplats gäller för en längre period, över 5 dagar, exempelvis sommarlov sker debiteringen enligt fastställd taxa på skolbarnsomsorg.

Önskemålet registreras och efter det att lovfritidsplatsen utnyttjats får vårdnadshavaren en faktura från utbildningsförvaltningen. Man betalar för de dagar man använt barnomsorgen och avgiften är 75 kr/dag.

  • Publicerat: 2017-03-30 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?