Våra dagbarnvårdare

Nästan som hemma

Dagbarnvårdare är ett alternativ till förskola och dagbarnvårdarna arbetar med vägledning av läroplanen för förskola, skolverkets allmänna råd för familjedaghem och lyder under skollagen.

Hos en dagbarnvårdare står trygghet i centrum och barnen vistas i en mindre grupp (5-7 barn) i en hemmiljö. Arbetet bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens egna hem. Barnen vistas mycket i sin närmiljö med natur, lekplatser och bebyggelse som en del av vardagen.

Öppettider

Verksamheten är öppen från kl 06.15 – 18.15

Antal avdelningar

I Karlshamn finns det tre dagbarnvårdare fördelade över hela kommunen. Två i centrala Karlshamn och en i Asarum. Dagbarnvårdare arbetar med barn i åldrarna 1-6 år.

Verksamheten

Barnen erbjuds omsorg, lärande och utveckling kombinerat med en trygg hemmiljö. Barnen är delaktiga i matlagning och erbjuds dagligen frukost, mellanmål och lunch som är näringsriktig och hemlagad.

Leken kombinerat med lärande är en central del i barnens vistelse hos dagbarnvårdare.

Verksamheten har ett väl fungerande vikariesystem där dagbarnvårdare i samma område hjälps åt då någon är frånvarande. Barnen är väl bekanta med övriga dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna träffas också gemensamt och områdesvis ett par gånger i veckan för att barnen ska lära känna varandra och befinna sig i en större grupp.

Dagbarnvårdarna arbetar också aktivt med barns språkinlärning, värdegrund, självkännedom och begreppsvärld.

Föräldrasamverkan

En viktig del av en dagbarnvårdares yrke är en nära och förtrogen relation till barnets vårdnadshavare. En nära och vardaglig dialog är betydelsefull för kvaliteten och barnens bästa.

Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi:

  •     Föräldramöten
  •     Överlämningssamtal
  •     Utvecklingssamtal
  •     Gemensamma trivselaktiviteter


Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta kontakt med oss för frågor eller tankar om vår verksamhet.

  • Publicerat: 2017-03-06 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?