Samverkan

Fritidsgårdarna arbetar i nätverk med bland andra skola, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), socialtjänst, kyrka, polis och ungdomsmottagning för att arbeta förebyggande med riktad och individuell stödjande insats.

Fritidsledarna arbetar även aktivt för att finna lämpliga samarbetsformer med föräldrar, föreningar, andra kommunala förvaltningar, arbetsliv och institutioner av olika slag.

  • Publicerat: 2018-12-03 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?