Studie- och yrkesvägledning

Idag talar vi mycket om livslångt lärande och behovet av återkommande vägledning under olika utbildnings- och arbetsfaser i livet. Det är allt fler valmöjligheter samtidigt som informationsflödet ökar och kompentenskraven i arbetslivet tenderar att bli mindre tydliga.

Att vägleda innebär att stödja individer i att själva utforska, formulera och utveckla sina intressen och förmågor och därigenom komma fram till de individuella och väl underbyggda val som föreskrivs i skolans läroplaner.

Studie- och yrkesvägledaren ska tillsammans med skolans personal bedriva studie- och yrkesvägledning, som syftar till att göra eleven medveten om sig själv, omvärlden och sina valalternativ. Studier och vägledningen är en angelägenhet för hela skolan och vägledaren har en central roll i arbetet med information, vägledning och kontakter med arbetslivet.

 

 

 

 

  • Publicerat: 2013-10-18 av maria.petersson1@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?