Gymnasieansökan

Ansökan till gymnasieskolan görs via webben www.skanegy.se och ska vara inlämnad till din studie- och yrkesvägledare senast den 15 febuari.

Obs! Till idrottsgymnasierna sker ansökan vid olika datum under hösten. För närmare info. gå in på respektive idrottsförbunds hemsida. Ansökan görs till idrottsförbundet. www.rf.se

Behörighet

Du söker in på ditt slutbetyg, alltså vårterminens betyg från så 9.

Behörighet till yrkesprogram: minst betyget E i Sv eller Sv som andra språk, Eng, Ma + fem valfria ämnen.

Behörihet till högskoleförberedande program:
- Estetiska programmet: minst betyget E i Sv, Eng, Ma + nio valfria ämnen
- Naturvetenskaps programmet och Teknikprogrammet: minst betyget E i Sv, Eng, Ma, Bi, Fy, Ke + sex valfria ämnen
- Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet: minst betyget E i Sv, Eng, Ma + Ge, Hi, Re, Sa + fem valfria ämnen.

Kom ihåg att det behövs oftast mer än behörigheten för att komma in.

Saknar du godkänt betyg i något av dessa ämnen har du möjlighet att läsa in det ämnet, samt andra ämnen, genom att gå på ett introduktions program. Det finns ibland också möjlighet att läsa ett programinriktat individuellt val (IMPRO)

Urval

Det som avgör om du kommer in på sökt program är: behörigheten, antalet platser på programmet, antalet sökande till programmet och ditt meritvärde. Meritvärdet beräknas enligt följande:

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

From 2014 räknas även betyg för moderna språk. Läser du moderna språk har du sammanlagt 17 ämnen - annars har du 16 ämnen.

Om det är fler sökande till ett program än vad man har möjlighet till att ta in, görs ett urval utifrån betygen. Vilken poäng som krävs för att komma in på ett visst program beror därför på hur många som sökt programmet och vad de har för betyg. Därför kan man inte veta i förväg vilken poäng som krävs för att komma in på de olika programmen.

Medicinsk SYV

Det finns även en medicinsk sida av ditt yrkesval. Besvär som astma, eksem, nedsatt syn eller hörsel, ryggont, krampsjukdomar eller defekt färgsinne kan göra att man tvingas avbryta en utbildning om symptomen blir för besvärliga. Prata gärna med din skolsköterska och/eller studie- och yrkesvägledare om just ditt problem kan orsaka besvär i ditt framtida yrke. Bra sida att informera sig om detta är www.jobbafrisk.se

Samverkansavtal

Från och med -08 kan du söka utbildning på ett nationellt program i hela landet, även om utbildningen finns i Karlshamn. Du tas i mot i mån av plats, efter att sökande från den egna kommunen/samverkansområdet har fått plats. Detta kallas frisökning.

Karlshamns kommun har även samverkansavtal med flera kommuner där du fritt får söka alla program och där du konkurrerar om plats med dina betyg. Karlshamn, Olofström och Ronneby samverkar tillsammans under benämningen KORt. Det finns även samverkansavtal med Skåne, du kan titta på www.skanegy.se så ser du vilka vi har samverkansavtal med. Eftersom samverkansavtalen skrivs om då och då bör du alltid kontrollera med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller just nu!

Du har alltid rätt att söka fristående gymnasieskolor oavsett vad i landet de ligger, samt till särskilda riksrekryterande utbildningar. Informationen om olika gymnasieskolor och program hittar du via länken på denna sida eller genom att be om hjälp hos din SYV.

  • Publicerat: 2015-04-23 av maria.petersson1@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?