PRAO-information

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. syftet med prao är att….

du ska få komma ut på en arbetsplats för att se och ta del av hur det är ute i arbetslivet. Det ger dig en chans att prova på ett yrke och du får erfarenheter som du har nytta av när du ska välja program till gymnasiet.

På Österslättskolan och Stenbackaskolan har du totalt tre veckors PRAO; en vecka på höstterminen i åk 8, en vecka på vårterminen i åk 8 och en vecka på höstterminen i åk 9. Norrevångskolan har tre veckor PRAO, enpå vårterminen för åk 8 och två på höstterminen för åk 9. Tanken är att du under dessa veckor ska prova på tre/fyra olika yrken/brancher för att få en så bred bild som möjligt av arbetslivet.

Det finns inga färdiga PRAO-platser som delas ut till eleverna, utan du letar själv reda på din PRAO-plats. Självklart får du hjälp och tips om du behöver det, men kom i god tid isåfall. Det är ok att göra sin PRAO i andra kommuner, men du får räkna med att stå för en del av kostnaden själv. Du får max 130 kr/vardag för mat, resor och uppehälle (för mer info se infobladet som delas ut av SYV till eleverna inför PRAO).

Ta vara på chansen att lära dig om ett visst yrke!

Praon ger dig viktiga erfarenheter som du har att utgå ifrån när du ska planera för framtiden, inte minst inför ditt gymnasieval!

Före PRAO

Före PRAO-perioden ska den som ska vara din handledare skriva på en blankett där han eller hon intygar att de tar ansvar för dig under veckan. Denna blankett ska du lämna in till studie- och yrkesvägledaren senast två veckor före praon. PRAO är obligatoriskt. Om du inte lämnar in blanketten i tid eller hittar någon plats, får du ta den plats som skolan kan hitta åt dig eller gå i skolan.

Om du ska ha PRAO inom kök, restaurang eller cafè ska du kontakta vår skolsköterska innan för att få ett friskintyg och hygiensamtal.

Under PRAO

Under din PRAO är det viktigt att du passar de tider som du och handledaren har kommit överens om och att du alltid meddelar om du blir sjuk. Du ska även sjukanmäla dig till skolan. Om du av någon anledning måste gå ifrån din PRAO-plats, t ex för ett läkarbesök, så se till att tala om detta för din handledare i god tid innan.

Om det blir problem eller om du har frågor så ring din studie- och yrkesvägledare eller till din mentor.

Efter PRAO

Efter din PRAO ska du lämna in en blankett där handledaren fyllt i närvarounder veckan och skrivit några rader om vad du fått göra och hur det har fungerat. Denna blankett för närvaro/omdöme ska du lämna till SYV eller din mentor direkt efter praon. Blanketten får du senare tillbaka så du kan använda den när du t ex söker sommarjobb eller extrajobb i framtiden.

Praoblanketter finns att hämta på respektive högstadieskola

Praoblankett Norrevångskolan
Praoblankett Stenbackaskolan
Praoblankett Österslättsskolan

  • Publicerat: 2015-04-23 av maria.petersson1@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?