SYV-mål i grundskolan

 Efter genomgången grundskola ska alla elever:

 • genom PRAO fått möjlighet att möta olika yrkesområden och på egen hand kunna ta kontakt med personer, arbetsgivare och institutioner i det omgivande samhället för att tillgodose sina egna behov i form av information, tjänster, platsansökan m.m.
 • vara väl förberedda inför bytet av utbildningsnivå och ha kunskaper om de regler och möjligheter som finns.
 • kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval både nu och i framtiden och vara beredda att kunna ta ansvar för sina egna beslut.
 • vara väl förtrogna med hur viktig självkännedom är för att kunna göra konstruktiva val i livet oavsett vad besluten gäller.
 • vara medveten om vilka faktorer som påverkar oss i samband med olika val. inför sig själv kunna klargöra vilka huvudfaktorer som ligger till grund för de egna besluten.
 • vara väl medvetna om den egna aktivitetens och det egna initiativets betydelse för den individuella utvecklingsprocessen.
 • kunna göra en bedömning av sina egna möjligheter i relation till de krav som ställs i samhället och kunna ta de kontakter som behövs för att föbättra sina egna möjligheter
 • kunna förstå att skillnaden mellan formella och informella krav kan påverka individens möjligheter framförallt inom arbetslivet.
 • självständigt kunna söka och analysera relevant information om de valalternativ som finns inom studie- och arbetsliv.
 • lämna grundskolan med en positiv förväntan på sin egen framtid.

 

 

 • Publicerat: 2013-10-18 av maria.petersson1@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?