Byte och omval

Här kan du läsa om hur du gör vid sent val eller om du vill byta skola eller program under din gymnasietid.

Gör så här:

  • Vid sent ändringsval kontaktar du i första hand din studie- och yrkesvägledare. Kan du inte få tag i denna, vänder du dig till antagningskansliet 0454-81519.
  • Efter vägledning öppnas din ansökan för sent ändringsval
  • Gör dina val och låt valet du är antagen på ligga kvar sist.
  • När vi fått in kvittensen och godkänt omvalet behandlas din nya ansökan. Får du en ny plats får du besked via telefon eller post. Du kan logga in via ansökningswebben för att följa din nya ansökan.

 

Reservantagningen pågår till den 15 september

Byta skola

Vill du byta skola eller program under din gymnasietid då måste du göra en ny ansökan som skickas till det antagningskansli din hemkommun använder sig av. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när under terminen du önskar byta program.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för vägledning och mer information hur du ska gå till väga och hur ett byte påverkar din nuvarande studiesituation så att du kan göra ett väl underbyggt val.

 

  • Publicerat: 2015-12-08 av madelaine.forsberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?