Specialpedagog

Utredning

I samarbete med personal i verksamheten genomförs individuella kartläggningar av barn och ungdomar vad gäller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli. Sammanställning och tolkning av resultaten görs och därefter ges förslag på elevnära träningsprogram och förslag på alternativa hjälpmedel för att skapa en inkluderande lärandemiljö för alla elever i behov av särskilt stöd.

Dessutom erbjuds:

  • Rådgivning
  • Handledning
  • Utbildning/föreläsning
  • Utlåning av kompensatoriska hjälpmedel - samt utbildning av dessa

 

  • Publicerat: 2016-08-29 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?