Tal- och hörsel

Talpedagog

Talpedagogernas uppdrag utgår från läroplan för grundskolan och de tre arbetsområden som finns i kommunens arbetsplan för specialpedagogiken:

  • Handledning
  • Arbete med enskilda barn
  • Utvecklingsarbete


Talpedagogerna arbetar för att förbättra och underlätta barnens kommunikativa förmåga samt förebygga läs- och skrivsvårigheter.

Talpedagogerna arbetar med:

  • försenad eller avvikande språk-, tal- och kommunikationsutveckling
  • språklig medvetenhet
  • pedagogisk kartläggning av läs-, skriv och matematiksvårigheter

Hörsel

En av talpedagogerna har ett övergripande ansvar för hörselbarn och besöker elever med hörselnedsättning som går integrerade i vanliga klasser. Den främsta uppgiften är att medverka till att den individintegrerade eleven skall få samma möjlighet som övriga i klassen, att tillgodogöra sig undervisningen.

  • Publicerat: 2012-09-21 av percy.mattsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?