Skoldatatek

Skoldatateket verkar på uppdrag av hjälpmedelsinstitutet, FMLS, Attention och RBU för att verka för att eleverna får hjälmedel och program för att underlätta skolarbetet.

Skoldatateket arbetar bland annat med:   

  • låna ut pedagogiska program och kompensatoriska hjälpmedel. 
  • höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn som ett pedagogiskt och kompensatoriskt hjälpmedel. 
  • samla och sprida goda idéer genom utställningar, pedagogiska caféer och genom kommunens intranät FC-
  • samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar.
  • hålla sig informerade och uppdaterade om IT- hjälpmedel och programvaror.
  • samarbetar med andra kommuner. 
  • ha kontakt med dataföretag och läromedelsproducenter. 
  • vara till stöd vid inköp av kompensatoriska hjälpmedel och dataprogram. 

 

  • Publicerat: 2016-08-29 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?