Synpunkter och klagomål

Utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet.

Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa – oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Rutiner för klagomål och blankett hittar du under Dokument till höger på sidan. Det går även bra att lämna synpunkter via nedanstående formulär.

Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att få ett svar inom 10 arbetsdagar. Där anger vi hur dina synpunkter/klagomål kommer att behandlas. Du kan även vara anonym.

Dina synpunkter är välkomna

Enligt skollagen kap.4 § 8 ska kommunen ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolor och utbildning i Karlshamns kommun. Här kan du som barn, elev, vårdnadshavare, personal eller annan kommuninvånare framföra synpunkter och klagomål. Meddelandet skickas direkt till utbildningsförvaltningen och ditt inlägg behandlas på samma sätt som annan inkommande post enligt gällande lagstiftning.

Verksamhet som du har synpunkter på
Synpunkter avserBeskriv kort de synpunkter eller förslag som du har
Om du lämnar namn, adress och telefonnummer och e-postadress får du en bekräftelse att vi har tagit emot dina synpunkter. Inom 10 arbetsdagar får du ett svar av handläggare.
Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL, och offentlighet- och sekretesslagen, OSL.
  • Publicerat: 2015-06-11 av madelaine.forsberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?