Inför dina studier

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen visar ramarna för dina studier – ditt mål med studierna, vilka kurser du ska läsa, start- och slutdatum samt antal poäng

Det är de uppgifter du planerar med studie- och yrkesvägledaren och lämnar i din ansökan.

Poäng

Varje kurs har en poäng. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning.

Du måste läsa minst 50% av heltid för att kunna söka studiestöd från CSN.

                      Poäng per vecka                                     Studietakt

                                  20                                                       100%

                                  15                                                         75%

                                  10                                                         50%

Kursplanering

Kursplaneringen är en detaljerad plan för varje kurs. Den gör du tillsammans med läraren. Då bestäms hur dina studier ska läggas upp för att du ska nå målen inom kurstiden.

Det är mycket viktigt att du följer planeringen

I många kurser har du ingen grupp som bestämmer studietakten. Du har därför ett stort eget ansvar att följa din planering. Om den ändå måste ändras, till exempel genom att du vill förlänga kursen, ska du prata med din lärare och även med studie- och yrkesvägledaren. För studier kontakta oss. Ändringar/avbrott kan innebära förändringar i studiemedel från CSN, ett studieavbrott kan innebära att du kan få problem att få studiemedel när du senare vill söka igen. Kontakta CSN och ta reda på vad som gäller just för dig.

Betyg

Om du studerar på komvux och vill ha dina betyg utskrivna, kontakta Ann Nilsson, administratör inom Vuxenutbildningen. Vid övriga studier kontaktar du Ann-Kristin Johansson. Viktig information angående slutbetyg.

Sjukdom

Blir du sjuk och helt oförmögen att studera ska du meddela Försäkringskassan. För att du ska kunna få behålla studiemedlet under din sjukperiod måste Försäkringskassan godkänna den. Oftast krävs läkarintyg. Vid all sjukdom, kontakta Ann Nilsson om du studerar på komvux. För övriga studier kontaktar du Ann-Kristin Johansson.

Vård av barn

Vid vård av barn, ring Ann Nilsson och anmäl det också till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs det ett läkarutlåtande för att du ska kunna behålla ditt studiemedel.

Mail

För studier på Vägga Vux sker all mailkontakt med lärare och övrig personal via en Gmail adress som du får av expeditionen på Vägga Vux vid studiestart.

Kontakta Ann Nilsson på expeditionen för att få konto och användarnamn.

Ta för vana att gå in minst en gång i veckan på din Gmail. Här läggs viktig information som t ex inställda lektioner.

För studier hos Hermods sker all mailkontakt med lärare i deras plattform Novo. Du får ett konto och användarnamn skickat till din privata E-postadress vid start.

För studier hos Övriga utbildningsanordnare får du besked vid start hur bla mailkontakt ska ske.

Har du frågor, kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig!

Lycka till med dina studier!

  • Publicerat: 2016-05-04 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?