Viktigt att veta

Som vuxenstuderande är det dina behov som skall stå i centrum; Hur vill just du lägga upp dina studier?

Du kan välja att studera på heltid eller deltid, enstaka kurser eller ett egenvalt kurspaket.

Du kan studera i grupp, på distans eller efter ett flexibelt upplägg som du själv är med och väljer. Du äger själv din utbildning vilket innebär att du tar ett eget ansvar för ditt kunskapsinhämtande/lärande.

Individuell studieplan
När du börjar studera upprättas, med hjälp av våra Studie- och Yrkesvägledare (SYV), din individuella studieplan där valda kurser, planerad studietid och studiemål noteras. Denna plan kan revideras utifrån förändrade önskemål under utbildningens gång.

Kursplanering
Du gör även en planering i varje kurs där du och läraren gör en plan över hur du skall uppnå kursmålen och det betyg som du satt upp som mål.

Validering/Prövning
Har du kunskaper och erfarenheter som är inhämtade t ex via ett arbete och som kan ställas mot olika kursmål kan vi hjälpa dig att validera (värdera och omvandla) dessa kunskaper/erfarenheter till betyg eller intyg av hela eller delar av kurser. Har du redan kunskaper som motsvarar en hel kurs kan du genomgå en prövning för att få betyg i kursen.

Kontinuerlig antagning
Du kan börja dina studier i stort sett när som helst under året (undantaget vissa kurser). Ta kontakt med Studie- och Yrkesvägledarna och gör upp en planering.

Läs mer om våra olika inriktningar och kurser i menyn till vänster.

  • Publicerat: 2016-05-04 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?