Samhällskunskap

OBS! Vid frågor rörande validering etc kontaktar du SYV, inte kurslärarna! SYV nås på e-post syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kursen?
Kontakta Åsa Benner
E-post: asa.uvgardbenner@utb.karlshamn.se

Samhällskunskap - 150 poäng

Kursinnehåll

I kursen får du kunskaper om mänskliga rättigheter, demokrati och politiska ideologier. Vi läser också om hur politiska beslut fattas i Sverige, om vårt rättssystem, arbetsmarknaden och internationella förhållanden. På lektionerna diskuterar vi och behandlar aktuella samhällsfrågor. Vi söker information och skriver texter. Vi redovisar muntligt och skriftligt.

Studieform

Undervisning sker i grupp med möjlighet till extra handledning.

  • Publicerat: 2016-04-25 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?