Svenska som andraspråk

OBS! Vid frågor rörande validering etc kontaktar du SYV, inte kurslärarna! SYV nås på e-post syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kursen Svenska som andraspråk?
Kontakta Kajsa Mattson
E-post: kajsa.mattson@utb.karlshamn.se

Svenska som andraspråk - 1 000 poäng

Kursinnehåll

Kursen är för dig som inte har svenska som modersmål och som vill bli bättre på att tala, förstå, läsa och skriva svenska. Tillsammans arbetar vi för att du ska utöka ditt ordförråd och få ett språk som fungerar för både vardagliga och mer formella situationer. Du får läsa och skriva olika sorters texter. I samtal, diskussioner och redovisningar får du träna dig i att tala svenska och du får möjlighet att förbättra ditt uttal. Utifrån dina egna texter får du arbeta med den skrivträning och grammatik som just du behöver. I kursen får du också träna din hörförståelse.

Studieform

Undervisning sker främst i grupp, med stora möjligheter till extra handledning. Vi har ny antagning till kursen var fjärde vecka.

  • Publicerat: 2016-04-25 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?