Validering - papper på dina kunskaper

Vad innebär validering?

I Skollagen (SFS 2010:800) står det följande:

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Validering innebär alltså att identifiera, synliggöra, dokumentera och erkänna din verkliga kompetens.

Validering är något för dig om du har:

 • arbetslivserfarenheter men saknar dokumentation, exempelvis intyg och betyg från arbetsgivare
 • svensk eller utländsk yrkeserfarenhet/utbildning
 • genomgått utbildning genom arbetet
 • bedrivit självstudier
 • skaffat kunskaper genom samhälls- och fritidsengagemang

 Så här går en validering till

 1. Kontakta studie- och yrkesvägledare
  Kontakta vuxenutbildningen och boka tid med en studie- och yrkesvägledare! Förbered dig genom att samla ihop dina betyg, intyg och skriv ner din arbetslivserfarenhet!
 2. Översiktlig kompetenskartläggning med studie- och yrkesvägledare
  Du möter en studie- och yrkesvägledare som sammanställer dina dokumenterade kunskaper och kompetens. Om validering ses som en möjlighet, kontaktar studie- och yrkesvägledaren lärare som kan arbeta vidare med kartläggning av dina kunskaper.
 3. Kompetenskartläggning
  Du kommer nu att fortsätta arbetet genom att intervjuas av lärare och genomföra självskattning av dina kunskaper. Här bedöms om du kan gå vidare i en valideringsprocess.
 4. Fördjupad kompetenskartläggning
  Här kommer du mer ingående att visa dina kunskaper och din förmåga genom både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats. Valideringen sker mot syftet, centrala innehållet och de kunskapskrav som finns för ämnet.
 5. Bedömning av kunskaper och kompetens
  När valideringen/kompetenskartläggningen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper, ett intyg.
 6. Efter valideringen
  Om du efter valideringen vill ha ett betyg på dina kunskaper sker det genom en prövning. Du kan då få komplettera de delar du eventuellt saknar enligt syftet, centrala innehållet och kunskapskrav i ämnet.

Exempel på hur en validering kan gå till:

Engelska 5

Engelska 6

Vård och omsorgsarbete 1

För att validera andra ämnen eller områden, kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen.

 • Publicerat: 2016-05-13 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?