Validering Vård och omsorgsarbete 1

Hur går en validering till?

Valideringsprocessen innehåller olika delar och nedan finns en beskrivning steg för steg hur det går till.

Självskattning

Självskattning innebär att du bedömer dig själv. Vilka kunskaper och erfarenheter har du som motsvarar kursen Vård och omsorgsarbete 1 centrala innehåll och kunskapskrav.

Intervju

Du träffar lärare där ni samtalar kring dina kunskaper mot kursens centrala innehåll och krav.

Prövning

Efter intervjun görs en bedömning av dina kunskaper och eventuell komplettering för att få ett betyg. Det kan handla om att du till exempel gör en skrivning, visar på praktisk kunskap i en verksamhet eller intyg från arbetsgivare.

Länk till skolverket

  • Publicerat: 2016-05-13 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?