Internationell handelslogistiker

Utbildningen som ger dig möjligheter i Sverige och utomlands

Tycker du om att

• Analysera och lösa problem?
• Planera och organisera?
• Skapa ordning och reda?
• Ta ansvar för ekonomi och administration?
• Ha kontakt med människor?
• Vara en nyckelperson?

Logistik handlar om att styra flöden, t.ex. varuflöden från råvara till slutlig förbrukning. Hur flödet vinner konkurrensfördelar beror på faktorer som resursintensitet, service, kostnadseffektivitet, hållbarhet och tillgänglighet.

Logistiker arbetar framför allt inom industri, partihandel, detaljhandel och transportföretag. De kan också arbeta på exempelvis sjukhus, flygplatser och lager. Logistiker arbetar med flödet av varor eller tjänster inom olika delar av organisationer.

Studieort: Karlshamn, Hässleholm och Falköping

Studieform: Bunden till studieorten

Studietakt: Heltid

Sista ansökningsdag: 1 juni via https://apply.yh-antagning.se/to/karlshamn/ht2017

Studiestart: 2017-09-04

Utbildningens upplägg 

Utbildningen till Internationell logistiker omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Karlshamn, Hässleholm och Falköping. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i någon av studieorterna.

Behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarandeutbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Betyget E (Godkänt) på gymnasieskolans kurs

 • Engelska 5 (A), eller motsvarande
 • Logistik 1, eller motsvarande
 • Transport och spedition, eller motsvarande

Preparandkurs

Du erbjuds en webbaserad preperandkus via Hermods, omfattande 100p, motsvarande 5 veckor.

Kursen är studiemedelberättigad. Läs mer här.

Utbildningen

 • En/ett företags utlandsaffärer kopplat till logistiska och juridiska frågeställningar(genom LIA)
 • Kunskap om lagar, regler och dokument som styr internationellt handelsbyte
 • Kunskap om betalningar, finansiering och riskhantering
 • Kunskap om tullfrågor
 • Kunskap om varuflödets uppbyggnad
 • Kunskap om ekonomins betydelse vid drivande av företag och vid beslutsprocesser
 • Kunskap om kvalitetsbegreppet och dess mätmetoder
 • Kunskap om inköpsprocessens olika moment
 • Kunskap om hållbar logistik
 • Kunskaper i främst engelska men även i tyska för att förstå yrkesspecifika begrepp och kunna föra enkla dialoger

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om följande yrkesroller:

 • Logistiker
 • Inköpare
 • Lagerplanering
 • Transportplanering
 • Transportledare
 • Transportplanerare

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna upprätta, tolka och använda juridiska dokument
 • Kunna genomföra skeppning av varor till eller från utlandet
 • Kunna förhandla, skriva rapporter och hålla muntliga presentationer
 • Kunna välja rätt betalningssätt i förhållande till kostnad och risk

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra arbetsuppgifter under såväl eget ansvar som i grupp
 • Planera och utföra arbetsuppgifter i projektform
 • Analysera och formulera olika problem inom transport och distributionslogistik
 • Göra egna riskbedömningar vid utlandsaffärer, transportprocesser utifrån ekonomiska, juridiska och logistiska hänsynstaganden
 • Medverka och ta ansvar vid förhandling av internationell karaktär
 • Utföra planering och genomföra inköp/försäljning inkl. skeppning av varor till/från utlandet
 • Ta ansvar för tulldokumentation och inhämta nödvändig information från olika regelverk
 • Föra dialog avseende tullfrågor med berörda myndigheter
 • Planera och genomföra internationella transport- och logistiktjänster för kunds räkning
 • Planera internationella transport- och logistiktjänster relaterat till tredjepartslösning med hänsyn till miljöaspekter
 • Utföra arbetsuppgifter som kräver språkkunskaper, främst i engelska men även i tyska för att förstå yrkesspecifika begrepp och kunna föra dialoger

 

Utbildningsplan finns här och kursöversikten finns här.

Examenskrav

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis.

Medfullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår iutbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Examensbenämning:

Yrkeshögskoleexamen Internationell Handelslogistiker

 

För mer information:

Studie- och yrkesvägledningen, 0454-813 12, 0454-813 86

 • Publicerat: 2017-02-01 av arne.karlsson@utb.karlshamn.se
 • Etiketter: Yrkeshögskoleutbildning,Logistik,Handelslogistiker,Logistiker,Internationell handelslogistiker
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?