SO-ämnen

På grundläggande nivå kan du läsa följande SO-ämnen hos Vuxenutbildningen i Karlshamn:

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Geografi – 150 poäng

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande arbetsområden:

Livsmiljöer, Geografins metoder, begrepp och arbetssätt samt Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Studieform

Kursen läser man på distans.

Historia – 150 poäng

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande arbetsområden:

Kring forntiden, medeltiden och forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900, imperialism och världskrig, cirka 1800–1950, demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid samt hur historia används och historiska begrepp.

Studieform

Kursen läser man på distans.

Religionskunskap – 150 poäng

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande arbetsområden:

Religioner och andra livsåskådningar, religion och samhälle, identitet och livsfrågor samt etik.

Studieform

Kursen läser man på distans.

Samhällskunskap – 150 poäng

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger individen verktyg för att orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande arbetsområden:

Individer och gemenskaper, information och kommunikation, rättigheter och rättsskipning, samhällsresurser och fördelning samt beslutsfattande och politiska idéer

Studieform

Kursen läser man i grupp.

  • Publicerat: 2018-05-29 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?