Språk

Språket är viktigaste verktyget i att kommunicera med varandra och inskaffa ny kunskap. Det är också genom språket som vi kan uttrycka våra tankar och idéer och vår identitet. Genom att utveckla vårt språk utvecklar vi samtidigt möjligheterna till ett rikare liv genom att bättre kunna förstå varandra och verka i samhället. På grundläggande nivå kan du läsa följande språkkurser hos Vuxenutbildningen i Karlshamn:

Engelska
Svenska
Svenska som andraspråk

Engelska – 600 poäng

Inom kursen Engelska erbjuder vi 4 delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskaper i engelska språket och om områden och sammanhang där engelskan används.

Kursinnehåll

I denna kurs får ges du möjlighet till att öva på använda språket i funktionella och meningsfulla situationer för att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Du får läsa olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjligheten utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Studieform

Kursen läser man i grupp.

Svenska – 700 poäng

Inom kursen Svenska erbjuder vi 4 delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Kursinnehåll

I denna kurs får du öva på din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du får läsa olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjligheten utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Studieform

Kursen läser man flexibelt med regelbundna träffar med lärare.

Svenska som andraspråk – 700 poäng

Inom kursen Svenska som andraspråk erbjuder vi 4 delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskap i och om svenska språket. Dessutom syftar undervisningen till att stärka din tilltro på din egna språkliga och kommunikativa förmåga.

Kursinnehåll

I denna kurs får du möta olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjligheten utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer, uttal, ord och begrepp och hur språket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Studieform

Kursen läser man i grupp, men studieformen kan också anpassas i samråd med lärare.

  • Publicerat: 2018-05-29 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?