Gymnasieingenjör (TE4)

Vägga gymnasieskola kommer fr.o.m. hösten 2016 att starta en ettårig (900 gymnasiepoäng) yrkesförberedeande påbyggnadsutbildning till gymnasieingenjör.

Gymnasieingenjör har funnits som ett yrke inom näringslivet under lång tid. Nu har utbildningen kommit tillbaka eftersom efterfrågan på gymnasieingenjörer från näringslivet är stor. Du kommer att genomföra minst 30 % av utbildningen ute på företag vilket ger en mycket verklighetsanknuten utbildning. Du har möjligheter att få kontakt med företag inom den bransch som utbildningen riktar sig mot. Detta ger dig stora möjligheter till anställning efter examen och avslutad utbildning.

Utbildningen till gymnasieingenjör vänder sig till dig som vill få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Utbildningen ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Som gymnasieingenjör kommer du att kunna arbeta som t.ex projektledare, produktionstekniker eller arbetsledare.

Behörighet

Den yrkesförberedande utbildningen bygger på teknikprogrammet och dess examensmål. Du är behörig till utbildningen om du har en gymnasieexamen från teknikprogrammet (minst betyg E i minst 2250 poäng, Teknik 1, Matematik 3C, Fysik 1A, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6). Du har möjlighet att söka till och med det år du fyller 22 år. Oavsett inriktning under din gymnasieutbildning kan du applicera och utveckla dina kunskaper kopplat till energiområdet.

Programmet har riksintag, med 10 platser, vilket betyder att du kan söka utbildningen från hela landet.

Innehåll

Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter så som att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Utbildningen innehåller 900 poäng. Obligatoriska kurser är Gymnasieingenjören i praktiken (200p), Produktionsfilosofi (100p) och Examensarbete (100 p).

Du kommer fördjupa dina kunskaper i teknik, ekonomi, projekt och ledarskap allt utifrån ett ingenjörs¬mässigt förhållningssätt. Inriktningen på Vägga gymnasieskola blir produktionsteknik med utgång processteknik inom området Hållbar energiutveckling. Satsningen på energi gör vi för att det är ett av de mest intressanta arbetsfälten i framtiden.

Examen

Efter avslutade studier får du en examen som Gymnasieingenjör. För att du ska erhålla examen som gymnasieingenjör krävs att du är minst godkänd i samtliga kurser som ingår i utbildningen (900 poäng).

Arbetet med att forma poängplanen pågår och information kommer kontinuerligt att publiceras här.

  • Publicerat: 2017-03-07 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?