Ekonomi

Utbildningen kostar ingenting. Du som får löneavdrag kan söka bidrag från SPSM, står för Specialpedagogiska skolmyndigheten, där kan du ansöka om bidrag för vissa studier. 

Detta bidrag kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. För mer information besök specialpedagogiska myndighetens webbplats. För att komma till SPSM´s hemsida, klicka här.

När du läser på särskild utbildning för vuxna kan du ansöka om detta bidrag från SISUS, (socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd). Kontakta studie- och yrkesvägledaren.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns.

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Du kan söka bidrag för upp till åtta timmar per dag. Under ett kalender år kan du få bidrag till maximalt 240 timmar.

  • Publicerat: 2016-05-26 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?