För vem?

Lärvux - Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill

  • Förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.

  • Är till för dig som fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

  • Du sätter tillsammans med din lärare upp de mål som du vill nå

  • Tillsammans med din lärare planerar du studierna utifrån dina behov, kunskaper, intressen och din förmåga.

  • Undervisningen sker i små grupper eller individuellt.

  • På särskild utbildning för vuxna studerar du på din egen nivå och i din egen takt.

Inom särskild utbildning för vuxna finns även möjlighet till lärlingsutbildning.

  • Publicerat: 2016-05-26 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?