Svenska som andraspråk

SGRSVA7 1000 poäng

Kursen vänder sig till dig som vill träna din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Det finns tre delkurser. Du kan välja att läsa alla eller bara den delkurs du har behov av.

Delkurs 1  Tala, lyssna och samtala    SGRSVA    300 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Samtala, lyssna och diskutera

 • Formulera åsikter och argument med hjälp av t.ex. kroppsspråk

 • Öva på muntlig presentation

 • Variationer i det svenska språket, t.ex. dialekter

 • Söka information på olika sätt

 • Uttala ord och förstå sambandet mellan betoning och betydelse

Delkurs 2  Läsa och skriva    SGRSVAV    400 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Förstå olika typer av texter

 • Träna stavning och använda skiljetecken

 • Själv skriva olika typer av texter och a􀀂 använda stödord och tankekartor

 • Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar

 • Använda ordbehandlingsprogram

 • Använda digitala kommunika􀀁onsredskap, t.ex. mobiltelefon och dator

Delkurs 3 Texter    SGRSVAX    300 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Läsa och förstå innehållet i t.ex. berättelser, dikter och teater

 • Känna igen några författare

 • Läsa beskrivande och instruerande texter, t.ex. nyheter och recept

 • Tolka och förstå innehållet i rörlig media, t.ex. webbtexter och tv-program

 • Ordspråk och metaforers betydelse

 • Publicerat: 2017-04-26 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?