Svenska

SGRSVE7 1000 poäng

Kursen vänder sig till dig som vill träna din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Kursen är indelad i tre delkurser. Du kan välja att läsa hela kursen eller bara den delkurs/delkurser som du har behov av.

Delkurs 1  Tala, lyssna och samtala    SGRSVU    300 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Samtala, lyssna och diskutera

 • Formulera åsikter och argument med hjälp av t.ex. kroppsspråk

 • Öva på muntlig presentation

 • Variationer i det svenska språket, t.ex. dialekter

 • Söka information på olika sätt

 • Kritiskt granska källor

Delkurs 2  Läsa och skriva    SGRSVEV    400 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Förstå olika typer av texter

 • Träna stavning och använda skiljetecken

 • Själv skriva olika typer av texter och att använda stödord och tankekartor

 • Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar

 • Använda ordbehandlingsprogram

 • Använda digitala kommunikationsredskap, t.ex. mobiltelefon och dator

Delkurs 3  Texter    SGRSVEX    300 poäng


Du får bland annat lära dig att:

 • Läsa och förstå innehållet i t.ex. berä􀀂elser, dikter och teater

 • Känna igen några förfa􀀂are

 • Läsa beskrivande och instruerande texter, t.ex. nyheter och recept

 • Tolka och förstå innehållet i rörlig media, t.ex. webbtexter och tv-program

 • Ordspråk och metaforers betydelse

 • Publicerat: 2017-04-26 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?