Foto: Nya Region Blekinge

Nästa år bildas nya Region Blekinge

2018-05-23 | Verka
Nuvarande Region Blekinge och Landstinget Blekinge går samman och en ny organisation med ett nytt uppdrag bildas den 1 januari 2019.

Det finns flera skäl till varför en region bildas, exempelvis:

  • I stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, kan vi samlas i en organisation, med en politisk ledning och en tjänstepersonledning.
  • I och med den nya regionen kommer alla människor som är folkbokförda i Blekinge kunna påverka hälso- och sjukvård, regional service och utveckling, till exempel kollektivtrafik genom direkta val till regionfullmäktige.

Arbetet med att planera inför regionbildningen pågår och bedrivs i projektform. Alla kommunerna är involverade genom sina politiska ledningar och sina tjänstepersonsledningar.

Flera viktiga beslut är också fattade, exempelvis tog landstingsfullmäktige beslut om den politiska organisationen för nya Region Blekinge i november i fjol. Ytterligare viktiga beslut väntas inom den närmaste framtiden, bland annat väntas riksdagen i juni fatta beslut om att låta landstinget överta det regionala utvecklingsansvaret. Det pågår också ett arbete med att ta fram och bemanna en ny tjänstepersonsorganisation.

Om du är intresserad av att följa arbetet, besök gärna Landstinget Blekinges webbplats.

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?