Foto: Krisztina Andersson. Bildtext: Ida Lilja, leverantörsuppföljare på Arbetsförmedlingen i Malmö, och Tania Sarmiento, länsövergripande företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, Karlskrona.

Karlshamn värd för nationella konferensdagar om validering

2017-05-10 | Verka
Karlshamn står under två dagar som värd för 2017 års nationella valideringskonferens inom ramen för projektet Blekinge Validering, ett EU-projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Under två dagar samlas representanter från olika berörda branschorganisationer och aktörer, kommuner, landsting, länsstyrelse för att tillsammans hitta vägar för hur man kan förstärka arbetet med validering. Konferensen ska även ge förslag på konkreta lösningar och modeller för ett praktiskt arbete kring validering.

– Man har kommit olika långt med validering i de olika kommunerna, därför vill vi sätta fokus på valideringsarbetet, på hur man kan komma vidare och arbeta praktiskt, och inte bara konstatera att det behövs. Det vi hoppas på är att konferensen ska servera ett smörgåsbord med idéer och arbetsmetoder på hur vi kan komma vidare. De kommuner och arbetsgivare som har långt med valideringsarbetet kan ge tips och presentera praktiska modeller för dem som inte har nått så långt, ett utbyte av erfarenheter och kunskap, säger Emma Dennisdotter, projektledare för Blekinge Validering.

Parallellt med uppstartsarbetet har även ett testarbete påbörjats i Blekinge där 100-talet fastighetsskötare och storkökskockar erbjuds valideringsmöjligheter.

– Validering innebär att man får ett papper, ett bevis, på det man kan. Vi har många som inte har intyg eller kan säkra sina kunskaper och kompetenser men som kan ha varit i yrkeslivet i många år. Validering säkrar den enskildes möjligheter att bli anställningsbar. Det ska bli oerhört spännande att följa upp resultatet av vårt testarbete med valideringen av fastighetsskötare och storkökskockar, det här visar också att vi inte bara pratar om validering utan arbetar praktiskt för att hitta ett fungerande system, säger Emma Dennisdotter.

Valideringskonferensen i Karlshamn genomförs 9–10 maj på NetPort Science Park. Fokus är riktat på hur man organiserar och samverkar kring validering och hur man inom olika verksamhetsområden och målgrupper konkret kan arbeta med validering.

Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun, inledde konferensen.

Emma Dennisdotter, projektledare för Blekinge Validering, och Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

– Validering gör att människor får nya förutsättningar och nya möjligheter. Med validering kan man ta tillvara på den kompetens som finns i landet, både den som har funnits och den som kommer med människor från andra länder. Genom validering kan människor nyttja sin kompetens och växa och då handlar det mycket om att få ett bevis på den kompetens man har. De människor som ska ut i arbetslivet har en verktygslåda med sig, beviset är ett jätteviktigt verktyg att ha med sig för att öka möjligheterna att få jobb. Så kan vi tillsammans se till att människor har en verktygslåda, då har vi kommit långt. Vi måste också acceptera att alla människor inte behöver ha teoretiska kunskaper för att göra ett bra jobb, här är valideringsverktyget viktigt. De här två konferensdagarna kan vara de dagar när vi kommer till skott och att var och en kan ta med sig något som gör att vi kan gå vidare, sa Per-Ola Mattsson när han inledde konferensen och hälsa välkommen.

Elin Landell, kanslichef för Valideringsdelegationen, informerade om Valideringsdelegationens uppdrag. 

Lisa Ingestad, generalsekreterare vid Svenska Settlementförbundet, lyfte värdet av det informella lärandet kopplat till validering:

– Vi behöver synliggöra det informella lärandet och ställa oss frågan; Vilka jobb skapas idag utanför det formella lärandet. Det är viktigt att ha med sig i diskussionen. Ju mer vi aktiverar vår hjärna ju mer växer den, ju mer allsidig träning desto bättre.

Stig-Arne Bäckman, entreprenör och visionär, var inne på samma linje:

– Sedda bekräftade människor växer. Formell utbildning är självklart grunden men vi behöver komplement. Skolan kommer inte att klara allt, vi måste komplettera. Validering är ett verkningsfullt verktyg som inte ger svar på allt men som är en viktig pusselbit för att bevisa de insatser vi gör. För hur ska vi annars kunna bevisa våra kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Arrangörer för valideringskonferensen är Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Karlshamns kommun i samverkan.

Fakta/Blekinge Validering

Blekinge Validering är ett Socialfondsprojekt för ESF som pågår fram till maj 2019. Projektet ska övergå till att vara en varaktig insats, ”En väg in”, för validering i Blekinge med omnejd. Syftet med projektet är att ta fram en plattform för hur man praktiskt och konkret kan arbeta med valideringsmodeller och valideringssystem. Projektet drivs i samarbete mellan bland annat kommunal vuxenutbildning, arbetsförmedling, folkbildning och föreningsliv. Projektet präglas av Socialfondens fyra principer; jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering, och ekologisk hållbar utveckling.

Fakta/Valideringsdelegationen

Delegationen tillsattes av regeringen i november 2015 och består av parter från arbetsmarknaden och myndigheter. Delegationens uppdrag är att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete. Sverige ska uppfylla EU:s rekommendation om validering och identifiera prioriterade utvecklingsområden. Under de kommande fem åren ska arbetet följas upp med konkreta insatser. Utgångspunkten för delegationens fortsatta arbete är samsyn om inriktningen. Målet är att validering ska vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och för en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering som väg till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell utbildning.

”Validering hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra”

Ida Lilja, leverantörsuppföljare, och Tania Sarmiento, företagsrådgivare, båda från Arbetsförmedlingen, tycker att konferensen är ett viktigt startskott och forum för det fortsatta arbetet med validering.

NetPort Science Park i Karlshamn, en passande plattform för den nationella tvådagarskonferensen om validering.

– Det är viktigt att få träffas så här och diskutera kring validering och vad det innebär. För oss inom Arbetsförmedlingen kan validering stå för en sak medan det för andra utanför vår organisation har en helt annan innebörd. Att förtydliga och få en enhetlighet i definitionen gör ju att arbetet kan gå framåt, menade Ida Lilja, Arbetsförmedlingen i Malmö.

Tania Sarmiento arbetar länsövergripande som företagsrådgivare i Blekinge ser positivt på initiativet till konferensen. Hon har sett fram emot att få goda idéer utifrån andras erfarenheter och arbetsmodeller när det gäller valideringsarbete.

– Som företagsrådgivare är min roll att hjälpa människor ut i arbete och se till att matcha arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Validering hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Text och foto: Krisztina Andersson

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?