Foto: Noomi Mörlund

Kommunledningen i dialog med AAK om alternativa lösningar till nuvarande järnvägsspår

2017-10-02 | Verka
Platschef Peter Luke och tf vd Fredrik Nilsson från AAK träffade idag kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S), kommundirektör Daniel Wäppling och chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Nordén Johansson. Syftet med mötet var att tillsammans hitta alternativ till nuvarande industrispår som idag förbinder fabriken med Blekinge kustbana.

Industrispåren vid Hinsetunneln längs Prinsgatan i Karlshamn är i dåligt skick samtidigt som kommunen ser möjligheten att i stället använda området till parkeringar. Kommunens ambition är därför att ta bort spåren.

− Dagens möte handlade om att tillsammans med AAK hitta en alternativ lösning för transport av de produkter som går från AAK till kund via industrispåren. Vi kommer bland annat att undersöka olika möjligheter för en framtida omlastningscentral och även se över hur vi kan dra nytta av den infrastruktur som vi håller på att utveckla i Stillerydsområdet, säger Per-Ola Mattsson.

Karlshamns kommun satsar stort på järnväg och har elektrifierade spår direkt ner i industriområdet i Stilleryd till kombiterminalen och till hamnområdet. Spåren mot Blekinge kustbana och vidare mot Hässleholm har dagliga ankommande och avgående godståg.

Tågen angör Karlshamn C för att därifrån gå vidare till Stilleryds etableringsområde, till Södra Cell i Mörrum och ibland även till AAK. Avsikten är att på sikt flytta hela terminalfunktionen till Stilleryd. Triangelspår är utbyggt så in- och utfart kan ske direkt mot Blekinge kustbana i båda riktningar och anslutningsbanan är upprustad och elektrifierad. 

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?