Foto: Leila Rudelius

Skolresultat i fokus under ministerbesök

2017-02-17 | Verka
Huvudämnet för dagen då utbildningsministern besökte Karlshamn under en regional träff med skolledare och skolpolitiker, var det ökande antal elever som inte lyckas bli behöriga till gymnasiet. Men den negativa trenden går att vända med gemensamma krafter. Detta var alla överens om.

Utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) besökte under sin landsturné, som går under titeln ”Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola”, under onsdagseftermiddagen Karlshamn och Stenbackanavet. Där hade skolledare, lärarfackrepresentanter och politiker från hela länet samlats i matsalen för att diskutera ämnet och lyssna på olika föredrag.

Gustav Fridolin inledde besöket med lunch tillsammans med bland andra Patrik Håkansson, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun. De samtalade om det faktum att det är fler pojkar än flickor i kommunens årskurs nio som saknar behörighet till gymnasieskolan.

– Det var spännande att höra hur man jobbar med könsskillnader i Karlshamns kommun och det ska bli jätteintressant att följa vad man kommer fram till, vad denna könsskillnad i studieresultat beror på och hur man tänker jobba för att motverka detta, säger Gustav Fridolin.

Måste tidigt nå elever som behöver extra stöd 

Under ministerns inledande dialogpass lyftes och diskuterades problemet med elever som saknar behörighet till gymnasieskolan. Under förra läsåret var det exempelvis 67,4 procent av eleverna i Karlshamns kommunala skolor årskurs nio som nådde kunskapskraven i alla ämnen, vilket var lägre än riksgenomsnittet på 76,4 procent. Uppåt 30 procent av niondeklassarna saknade betyg i alla ämnen och var femte elev hade inte behörighet till något annat program än de yrkesförberedande. Åtgärder som utbildningsministern lyfte för att få fler behöriga elever var en lagstadgad möjlighet att gå i lovskola, ökad specialpedagogisk kompetens och läxhjälp.

– Vi ska satsa på att ge elever de kunskaper de behöver för att kunna söka in till gymnasiet redan på ett tidigt stadium, så att så få som möjligt hamnar utanför och i vuxen ålder måste läsa in sin gymnasiekompetens, säger utbildningsministern.

Något som förvaltningschef Patrik Håkansson håller med om till fullo.

– Vi är duktiga på att ta hand om en viss typ av elever, men måste bli bättre på att möta elever med speciella behov, menar Patrik Håkansson.

Kommunens utbildningsförvaltning delar i stort sett samma analys av vad som kom fram under dagen för att alla elever ska få en bra skolgång och behörighet till gymnasiet. Till exempel ett mycket väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och arbetet för barn med behov av särskilt stöd.

– Vi måste bli bättre på att nå de elever som behöver det extra stödet allra mest. Och vi måste också se till att de elever som är högpresterande i skolan får utmaningar och kan utvecklas, säger Patrik Håkansson.

Under den kommunuppdelade diskussionspunkten samlades förvaltningschefen, politiker och lärarfacksrepresentanter i olika klassrum för att diskutera olika frågor som i förhand skickats ut digitalt och som sedan skulle skickas in till utbildningsministern. Svaren ska ligga till grund för en samlad bild av skolans möjligheter, utmaningar och åtgärder för att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet. Något som kommer ta tid men inte alls är omöjligt.

– Målsättningen är att bättre fläta samman det nationella och lokala arbetet för att uppnå bästa möjliga resultat för eleverna, säger Gustav Fridolin.

Måste lyfta det positiva med läraryrket

Förutom elever utan betyg lyftes även lärarbristen som en stor utmaning. Det behövs fler legitimerade lärare.

– Vi måste öka statusen på läraryrket och få fler att vilja bli lärare och stanna inom yrket, säger Gustav Fridolin.

– Vi måste ta fram de positiva sakerna med att vara lärare – alla har ett ansvar för att höja statusen och vara stolt över sitt yrke. Det gäller att få igång en positiv spiral, säger Patrik Håkansson och får medhåll av sin kommungrupp.

Att få en mer jämställd skola är något som utbildningsministern brinner för.

– Jämställdheten är det viktigaste – alla barn och unga, oavsett kön, ska ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential, avslutade han innan det var dags att möta Stenbackaskolans elevråd för vidare diskussioner. 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?