Foto: Sydostlänken

Sydostlänken blir verklighet

2018-06-04 | Verka
Regeringen meddelade igår att Sydostlänken järnvägsspåret mellan Älmhult och Blekinge kustbana blir en del av infrastruktursatsningen. Karlshamns kommun tillsammans med regioner, kommuner och flera företag i sydöstra delen av Sverige gläds åt beskedet.

− Beslutet är oerhört viktigt för näringslivets fortsatta utveckling i regionen men även för ökade möjligheter till persontransporter, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sydostlänken är järnvägen mellan Södra stambanan och Blekinge kustbanan via Olofström. Den norra delen Olofström – Älmhult finns idag som en enkelspårig och oelektrifierad järnväg, cirka 42 kilometer lång och utnyttjas främst av Volvo för systemtåg mot Göteborg och Gent. Den södra sträckan, från Olofström till Blekinge kustbanan, cirka 18 kilometer lång, saknar i dag järnvägsförbindelse.

Dagens positiva besked innebär klartecken för en kompletterande utbyggnad av spårsystemet med elektrifiering av befintlig järnväg och en ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Satsningen på Sydostlänken har sedan länge varit ett önskemål från såväl näringslivet som kommunerna i regionen. Fördelarna är många och visar på en mer hållbar utveckling ur flera perspektiv:

  • ökad flexibiliteten i transportsystemet
  • förbättrad miljö
  • färre olyckor
  • förbättrade förutsättningar för regional utveckling

 

− Beslutet är mycket glädjande och kommer att bidra till stärkt tillväxt och utveckling i regionen vilket är positivt för Karlshamns kommun och Karlshamns hamn, säger kommundirektör Daniel Wäppling

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?