Foto: Annette Sandberg

Dialog och enkelhet stärker näringslivsklimatet

2018-04-10 |
Tack för konstruktiva synpunkter! Företagsundersökningen gav 170 svar och många värdefulla synpunkter.

FOTO: Näringslivsutvecklare Mikael Persson, näringslivschef Mathias Wijk,  näringslivskoordinator Annica Hammar och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) presenterade resultat och analys av kommunens företagsundersökning vid en pressträff den 9 april.

Näringslivsenheten har under vårvintern tagit temperaturen på det lokala näringslivet i Karlshamns kommun genom en webbenkät där företagarna hade möjlighet att lämna synpunkter på hur det är att driva företag i Karlshamn. Undersökningen resulterade i 170 svar med många konstruktiva synpunkter. Mycket tyder på att vi behöver förbättra vår kommunikation både internt och extern för att kunna möta företagarnas behov av stöd i myndighetprocesser i samband med etableringar och andra satsningar.

Vad gör vi nu?

Med en fullt bemannad näringslivsenhet sedan i början av april i år har kommunen bra förutsättningar att arbeta mer fokuserat och effektivt med förbättringar. Näringslivsutvecklare Mikael Persson tillträdde sin tjänst i början av april, Mathias Wijk tillträdde som näringslivschef i november. Tillsammans med näringslivskoordinator Annica Hammar, näringslivsutvecklare Theresia Bergdahl och landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg arbetar gruppen intensivt med åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i Karlshamns kommun.

Och mycket har redan hänt. Bland annat har näringslivslotsen återinrättats – ett viktigt forum som underlättar för de företagare som behöver komma i kontakt med flera olika avdelningar inom kommunen.

Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som redan är igång eller planeras komma igång inom kort:

 • Näringslivslots – varje fredag
 • Ny näringslivsutvecklare med fokus på befintliga företag och handel
 • Välkomstbrev till nya företag
 • Gemensam näringslivskalender
 • Kampanj kring Näringsliv Direkt och sociala medier
 • Hemsidan uppdateras, klar i höst
 • Startar fler frukostmöten och förlägger dem på olika platser i kommunen
 • Fler företagsbesök med fokus på aktuella frågor
 • Inlett samarbete med Netport om nya etableringar
 • Startat upp nätverket för fastighetsägare
 • Ökar dialogen internt inom kommunen och med bolagen
 • Handels-/Markanalys för handelsutveckling och markprioritering
 • Genomför en mängd justeringar internt för att underlätta och fokusera arbetet

 

Har du synpunkter på vårt arbete och förslag på hur vi kan förbättra oss, kontakta gärna Näringsliv Direkt, 0454-815 00.

 • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
 • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?