Marknadsplats

Östersjöfestivalen hålls alltid under vecka 29. Festivalen börjar officiellt på onsdagskvällen med en eller flera stora artister som uppträder från stora scenen på torget. Festivalen slutar natten mellan lördagen och söndagen.

Marknadsförsäljare som inte har plats på torget

Flertalet marknadsförsäljare kommer under onsdagen. Ju senare man kommer ju trängre blir det att komma fram med bil för att packa upp.

Marknadsförsäljare på torget

Platser anvisas kl 07.00 på torsdagsmorgonen. Framförallt ni som har vagnar är det viktigt att ni är på plats kl 07.00. Är ni inte i tid så måste vi ibland ta er plats i anspråk. Vi kan inte låta andra vänta på sin plats bara för att du ska få utrymme att placera din vagn. Detta innebär att din plats på torget inte stämmer med det undertecknade avtalet.

Förutsättningar för att få saluplats

Du ska:

  • ha ett undertecknat avtal (då har du fått en anvisad plats)
  • ha betalt marknadsavgiften
  • ha lämnat in andra begärda dokument

Ansökan om marknadsplats

Se dokument i högerkanten.

Karta för marknadsplatser

Upplysningar

Har du frågor, kontakta Daniel Svensson, marknadsansvarig. Du finner kontaktuppgifter längst upp till höger.

Vid försäljning/servering av livsmedel i samband med Östersjöfestivalen

Om du tillfälligt ska bereda, servera eller sälja livsmedel utanför godkänd livsmedelsanläggning krävs godkännande alternativt registrering av denna verksamhet. Är du registrerad eller godkänd i din hemkommun, skicka in en kopia av detta i samband med ansökan om marknadsplats. Saknar du godkännande/registrering, vänd dig till miljökontoret i din hemkommun.

Tänk på att:

  • Godkännandet/registreringen gäller endast det sortiment och den tid som anges i beslutet.
  • Beslutet ska alltid kunna visas upp under Östersjöfestivalen.

 

Observera! Brister i hanteringen eller avsaknad av godkännande/registrering kan leda till att du kan förbjudas hantera livsmedel. Prövningen av godkännande/registrering är avgiftsbelagd. För mer information, se Miljöförbundet Blekinge Väst. Länk finns till höger. 

Övrig information

Ett stort tack till alla marknadsförsäljare för gott samarbete under festivalen 2015. På en festival hinner man inte att prata med alla försäljare, men efterhand hoppas jag att jag får en bra kontakt med er alla.

Trafikregler under festivalen 2016

Förbud

Mycket folk är i rörelse nattetid, därför har följande begränsningar gjorts för motorfordonstrafik. Mellan kl 18.00–03.00 får inte fordon (gäller ej utryckningsfordon) framföras på Ågatan-Hamngatan, Drottninggatan, samtliga sidogator mellan Ågatan och Drottninggatan.

Tillstånd

 För att köra inom festivalområdet på andra tider än de som nämns ovan måste man ha ett trafiktillstånd. Ett sådant hämtar du på festivalkansliet i Rådhuset, ingång till vänster om stora scenen.

 Polisen/Festivalledningen


Välkommen till Östersjöfestivalen!

  • Publicerat: 2017-01-16 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?