Åtgärder vid kränkande behandling

All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer.

Om du som elev på skolan blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, eller misstänker att en kamrat farit illa av omgivningens behandling, ska du vända dig till din mentor eller till någon annan personal i skolan såsom rektor, elevstöd, fritidsledare.

Om du som elev känner dig kränkt av någon vuxen på skolan så vänder du dig till din mentor eller din rektor.

När ett fall av kränkande behandling anmäls...

arbetar vi så här:

  • Mentor genomför samtal med den utsatte, kartlägger situationen och upprättar en handlingsplan. Den utsatte erbjuds en stödperson. Rektor informeras.

 

  • Samtal genomförs med den/de som utövat kränkningar, trakasserier eller diskriminering. Två vuxna leder samtalet.

 

  • Uppföljning sker, tid för nästa samtal avgörs från fall till fall. Tid för uppföljning bokas alltid in!

 

  • Vid behov kontaktas vårdnadshavare.

 

  • Ärendet avslutas av rektor när eleven känner sig trygg och nöjd med skolans hantering och inga tecken på kränkning kvarstår.

 

Om den kränkande behandlingen inte upphör omedelbart går ärendet vidare till rektor som kan vidta disciplinära åtgärder. Så länge eleven inte är myndig kontaktas vårdnadshavare.

Om inte heller detta hjälper gör rektor polisanmälan. Skolan erbjuder den som blivit utsatt det stöd och den hjälp situationen kräver. Även den som utövat kränkningar, trakasserier eller diskriminering erbjuds stöd och hjälp.

Läs också vår Likabehandlingsplan.

  • Publicerat: 2017-03-01 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
  • Etiketter: mobbning,kränkning,diskriminering,elevstöd,Vägga Gymnasieskola,Likabehandlingsplan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?