Sjukanmälan

Elev vid Vägga Gymnasieskola

Ring 0454 - 815 02 före kl 08:00

Det är viktigt att din anmälan kommer in i tid så att vi kan meddela ansvarig lärare. Vårdnadshavare anmäler omyndig elev. Insjuknar du och går hem under dagen, anmäler du detta till skolsköterskan eller receptionen. Vårdnadshavare bekräftar omyndig elevs från varo.

Vid frånvaro på grund av sjukdom

  • som sträcker sig över fem dagar
  • som sträcker sig fem dagar eller mer över en fyraveckorsperiod


ska elev/vårdnadshavare eller mentor kontakta skolhälsovården för uppföljning.

  • Publicerat: 2017-03-01 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?