Arbetsorganisation

Vår arbetsorganisation är till för eleverna och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Vägga Gymnasieskola är därför organiserad i programarbetslag. Det innebär att alla lärare, både lärare i allmänna ämnen som lärare i yrkesämnen, ingår i minst ett programarbetslag vars ansvar och befogenheter bestäms i dialog mellan arbetslaget och ansvarig rektor. Vår strävan är att ansvar och befogenheter för programarbetslagen successivt ska öka. Varje programarbetslags arbete samordnas av en programsamordnare i dialog med ansvarig rektor.

För att garantera att den fortsatta ämnesutvecklingen sker i symbios med programutvecklingen har vi dessutom utsett ett antal ämnessamordnare. Samtliga ämnessamordnare är knuten till en ansvarig rektor. 

  • Publicerat: 2017-03-01 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?